logo
Helsingin terveyskeskuksen hammashuolto menetteli lainvastaisesti Tulosta Sähköposti
hammashuoltoEduskunnan oikeusasiamies katsoo, että Helsingin terveyskeskus laiminlöi potilasasiakirjamerkinnät eikä järjestänyt potilaalle hammashoitoa lain mukaisesti kuudessa kuukaudessa.
 
 
Potilas arvosteli 2.12.2008 päivätyssä kantelukirjeessään Helsingin terveyskeskuksen menettelyä suun terveydenhuollon järjestämisessä. Potilas oli puhelinyhteydessä Helsingin terveyskeskuksen hammashuollon ajanvaraukseen 25.1.2008, jolloin hänelle varattiin aika hammaslääkärin vastaanotolle 22.5.2008. Potilasasiakirjoissa ei ole merkintää hoidon tarpeen arvioinnin tuloksesta.
 
Potilaan kertoman mukaan hän yritti varata hammashoitoaikaa jo vuoden 2007 lopulla, mutta hänelle ilmoitettiin, että jonot ovat niin pitkät, että uusia potilaita ei voitu ottaa jonoon.
 
Terveyskeskuksen selityksen mukaan se on menetellyt potilaan asiassa tavalla, jonka Etelä-Suomen lääninhallitus on hyväksynyt ja sen lisäksi tavalla, jonka eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on 12.3.2004 antamassaan päätöksessä (dnro 1277/2/03) katsonut lainmukaiseksi. Terveyskeskuksen selityksen mukaan potilaiden asettaminen hoitojonoon hammaslääkärin suorittaman tutkimuksen jälkeen on perustunut viimeksi mainittuun päätökseen. Terveyskeskus katsoo, että näiden kannanottojen perusteella sen menettely on edelleen lainmukainen, koska lainsäädäntö ei ole kyseiseltä osin muuttunut.
 
Valvira toteaa, että potilas asetettiin hoitojonoon vasta hammaslääkärin tekemän tutkimuksen jälkeen yli viiden kuukauden kuluttua siitä, kun hänen oli arvioitu olevan kiireettömän hoidon tarpeessa. Valviran käsityksen mukaan menettely ei ollut kansanterveyslain 15 b §:n mukainen: hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä kolmen arkipäivän kuluessa ja tarpeelliseksi todettu hoito tulee antaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Valvira toteaa, että potilaan hoidon voidaan katsoa alkaneen 24.5.2008, kun hän kävi ensimmäistä kertaa hammaslääkärin vastaanotolla. Valviran käsityksen mukaan potilaan hoitoa olisi tullut jatkaa hammaslääkärin tekemän tutkimuksen jälkeen diagnoosin täsmennyttyä ilman, että hänet asetettiin hoitojonoon.
 
Potilas sai hammashuollon palvelusetelin 10.12.2008, jolloin hänen ensimmäisestä yhteydenotostaan ja hoidon tarpeen arvioinnista oli kulunut yli 10 kuukautta.
 
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen päätöksessään toteaa, että Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuollon potilasasiakirjoista puuttuvat hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n edellyttämät merkinnät potilaan hoidon tarpeen arvioinnista. Tältä osin terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa laiminlyötiin lakisääteinen velvollisuus potilasasiakirjamerkintöjen tekemiseen, sanoo Jääskeläinen.
 
Ns. hoitotakuuta koskevat, edellä mainitut kansanterveyslain säännökset tulivat voimaan 1.3.2005. Säännösten mukainen kuuden kuukauden enimmäisaika lasketaan hoidon tarpeen arvioinnista, jonka voi tehdä myös muu terveydenhuollon ammattihenkilö kuin hammaslääkäri. Toisin kuin Helsingin terveyskeskus selityksessään toteaa, lainsäädäntöä on siis muutettu eduskunnan oikeusasiamies Paunion 12.3.2004 antaman päätöksen jälkeen, toteaa Petri Jääskeläinen.
 
Oikeusasiamies Jääskeläinen esitti käsityksensä menettelyn lainvastaisuudesta ja saattoi sen Helsingin terveyskeskuksen ja sen hammashuolto-osaston tietoon.
 
 
(EOK-viestintä, Sanomat24)
 
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry