logo
Eurooppalainen lähestymiskielto toteutumassa Tulosta Sähköposti
rikosilmoitusasia_kuvaEU:n oikeusministerit saavuttivat kokouksessaan Luxemburgissa yleisnäkemyksen lähestymiskieltoja eli ns. eurooppalaista suojelumääräystä koskevasta direktiivistä.
 
 
 
Sen perusteella yhdessä maassa lähestymiskiellolla suojattu henkilö voisi saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon.

Kokouksessa neuvoteltiin asiasta pitkään, ja ratkaisusta huolimatta asiaan liittyy edelleen avoimia kysymyksiä. Näistä keskeisin on direktiivin soveltamisala eli kysymys siitä, kattaako direktiivi kaikissa jäsenvaltioissa annetut lähestymiskiellot. Tämä ratkesi Suomen kannalta myönteisesti. Suomen tavoitteena on varmistaa direktiivin laaja soveltamisala niin, että se ulottuisi myös rikoksen ennalta ehkäisemiseksi annettuihin lähestymiskieltoihin. Suomessa lähestymiskielto määrätään usein itsenäisenä turvaamistoimenpiteenä erillään rikosasian käsittelystä.

Euroopan parlamentin lausuntoa direktiiviehdotuksesta odotetaan kesäkuun loppupuolella.

Osa EU-maista tiivistää yhteistyötään avioeroasioissa

Kokouksessa saavutettiin myös poliittinen yhteisymmärrys siitä, että osalle EU:n jäsenvaltioista annetaan lupa käynnistää keskenään tiiviimpi yhteistyö avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla. Tämä on ensimmäinen kerta EU:n historiassa, kun tiiviimmän yhteistyön mahdollisuutta käytetään. Tiiviimpään yhteistyöhön aikoo tässä vaiheessa osallistua 14 jäsenmaata.

Suomi on katsonut, ettei sen ole perusteltua olla mukana.

 

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry