logo
Suomelle varoitus verotietojen suojan puutteista Tulosta Sähköposti
eu_komissioSuomi on saanut EU-komissiolta varoituksen, koska Suomen tietosuojalainsäädännössä ei suojata tiedotusvälineissä julkaistuja henkilöverotietoja.

 

 

Suomalaisten veronmaksajien henkilötiedot ovat julkisia, ja yritykset keräävät niitä myytäviksi erikoisjulkaisuina, CD-levyillä ja tekstiviesteissä. EU:n sääntöjen mukaan henkilötietoja voidaan kerätä ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Komissio haluaa nyt tietää, kuinka Suomi aikoo varmistaa, että henkilöverotietoja suojataan EU:n sääntöjen mukaisesti.

Komission mukaan Suomen tietosuojalainsäädäntö ei vastaa EU:n vuoden 1995 tietosuojadirektiiviä, koska se ei koske sellaisenaan tiedotusvälineissä julkaistuja henkilötietoja. Suomessa henkilöverotiedot ovat julkisia, joten niiden käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on helpompaa.

EU:n tietosuojadirektiivistä voidaan poiketa kansallisessa lainsäädännössä joissakin poikkeustapauksissa, esimerkiksi turvallisuussyistä (13 artikla) tai journalistisia tarkoituksia varten (9 artikla). EU-tuomioistuin ja Suomen korkein hallinto-oikeus ovat kuitenkin jo vahvistaneet Suomen henkilötietolaissa olevan poikkeuksen olevan EU:n sääntöjen vastainen. Euroopan unionin tuomioistuin päätti 16. joulukuuta 2008, ettei henkilöverotietojen keruu ja myynti täytä journalistista tarkoitusta, joten kyse ei ole EU:n tietosuojadirektiivin 9 artiklan mukaisesta poikkeuksesta. Suomen korkein hallinto-oikeus vahvisti Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen 23. syyskuuta 2009. Suomi ei ole kuitenkaan vieläkään ilmoittanut komissiolle, kuinka se aikoo muuttaa lainsäädäntönsä EU:n tietosuojadirektiivin mukaiseksi.

Komission varapuheenjohtajan, oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komissaarin Viviane Redingin mukaan viranomaiset eivät saisi kerätä henkilötietoja valikoivasti eivätkä yritykset myydä niitä hyötymistarkoituksessa. ”Vaikka avoimuus on erittäin tärkeä periaate, sillä voi olla myös haitallisia vaikutuksia, jos sitä väärinkäytetään siten, että yksityisyydensuoja heikkenee”, Reding sanoi. Komissaari toivookin Suomen muuttavan sääntöjään veronmaksajien henkilötietojen suojaamiseksi.

Taustaa

EU:n tietosuojasäännöissä vahvistetaan yksityisyyden suojaa koskevat yleiset periaatteet, joita on noudatettava tietojen käsittelyssä. Näiden sääntöjen mukaan henkilölle on ilmoitettava tietojen keruusta ja käsittelystä ja häneltä on pyydettävä erityinen suostumus tietojensa käyttöön.

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry