logo
Kantelut hoitovirheistä kaksinkertaistuneet Tulosta Sähköposti

terveydenhuoltoOmaiset tai potilaat kantelevat hoitovirhe-epäilyistä sosiaali- ja terveysalan valvontavirastoon Valviraan selvästi aiempaa useammin. Kun vuosituhannen alussa kanteluja oli vielä noin 190, viime vuonna niitä oli liki 350.

 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto (Valvira) käsittelee menehtyneiden tai vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoitoon liittyviä epäilyjä. Hoitovirhe-epäilyistä tehtyjen kanteluiden määrä on liki kaksinkertaistunut verrattuna 2000-luvun alkuun, kertoo Ylen uutiset.

Yksi syy kanteluiden lisääntymiseen on se, että potilaat ja omaiset tuntevat nykyisin oikeutensa entistä paremmin. Kanteluiden määrää nostaa myös se, että yhä huonokuntoisempia potilaita hoidetaan raskailla hoidoilla ja suurilla leikkauksilla. Myös terveydenhuollon pirstoutuminen vaikuttaa.

- Saman potilaan hoitoa toteutetaan monissa eri organisaatioissa, ostetaan osa ostopalveluina ja niin edelleen. Siinä tulee selvästi valvonnan tarvetta enemmän. Lisäksi henkilökunnan kiire ja niukka määrä vaikuttavat kantelun määriin, johtaja Tarja Holi Valvirasta arvioi.

Holin mukaan kanteluista noin kolmanneksesta löytyy moitittavaa tai virheitä.

- Siellä on paljon kanteluja, jotka liittyvät diagnostiikkaan, hoidon valintaan, hoidon toteuttamiseen, mutta viime aikoina myös näihin viiveisiin aikaisempaa enemmän, paljastaa Holi.

Kohut nostivat valvonta-asioiden määrää

Tämän vuoden tammi-huhtikuussa kanteluiden määrä on pysytellyt suurin piirtein samalla tasolla kuin vuosi sitten. Kaikkien vireille laitettujen valvonta-asioiden määrä on sen sijaan noussut alkuvuonna rajusti, yli 60 prosenttia, verrattuna vuodentakaiseen.

Holin mukaan paljon julkisuutta saaneet kohuasiat nostavat tänä vuonna kaikkien valvonta-asioiden määrää selvästi.

- Nämä paljon julkisuudessa olleet asiat vaikuttavat, valelääkäriasiat, ns. myrkkyhoitaja-asia, insuliinisurmat. Niiden johdosta työnantajat ovat lähteneet valvomaan ja selvittämään omaa toimintaansa selvästi aikaisempaa tehokkaammin.

Valvirasta arvioidaan, että koko tänä vuonna kanteluiden ja valvonta-asioiden määrissä ei ole näköpiirissä ainakaan käännettä laskuun, pikemminkin päinvastoin.

Oikeus tehdä muistutus tai kannella

Potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön terveydenhuollossa saamaansa hoitoon tai palveluun. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin harkita myös muita keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista. 

Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen ammattihenkilön tai hänen esimiehensä kanssa  voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset potilaan ja hänen hoitajiensa välillä sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien.

Jos keskustelusta ei ole apua, potilas tai hänen omaisensa voi tehdä muistutuksen hoitopaikan johtajalle. Johtajan on lain mukaan vastattava muistutukseen kohtuullisessa ajassa.

Terveydenhuoltoa koskeva kantelu voidaan tehdä joko aluehallintovirastoon (aikaisemmin lääninhallitus) tai Valviraan vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella. Kantelun voi tehdä, vaikka olisikin jo tehnyt hoidostaan muistutuksen hoitopaikkaan tai potilasvahinkoepäilyn vuoksi tehnyt hakemuksen Potilasvakuutuskeskukselle (www.pvk.fi). Kantelua ei kuitenkaan yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli viisi vuotta.

Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa.  Muut hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon (www.avi.fi), jonka alueella hoito on tapahtunut.

 

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry