logo
Syyttäjä ratkaisi 77 400 asiaa vuonna 2009 Tulosta Sähköposti
suomen_lakiVuonna 2009 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 77 402 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 3 593 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
 
Syyttäjällä päättyneitä juttuja oli 17 081. Syyteratkaisun syyttäjä teki 60 321 asiassa, mikä on 2 499 asiaa vähemmän kuin vuonna 2008. Kaikista syyttäjän ratkaisemista asioista oli liikennerikoksia yli 35 prosenttia, omaisuusrikoksia vajaat 26 prosenttia ja henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 17 prosenttia.

Syyttämättäjättämispäätöksiä tehtiin henkilötasolla 22 326, yli viisi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näytön riittämättömyys oli syynä syyttämättä jättämiseen 63 prosentissa kaikista tapauksista. Syyttäjä voi lakiin perustuvan harkintavaltansa nojalla tehdä seuraamusluontoisen syyttämättäjättämispäätöksen, vaikka olisi riittävä näyttö syytteen ajamiseksi. Vuonna 2009 tehtiin seuraamusluontoisia syyttämättäjättämispäätöksiä 5 682, mikä on 356 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Syyttäjän käsittelemistä asioista yli 70 prosenttia ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa. Yli puoli vuotta käsittely kesti 10 prosentissa kaikista asioista. Keskimääräinen käsittelyaika syyttäjän ratkaisemissa asioissa oli 2,1 kuukautta. Rikoksen tekoajasta syyttäjän ratkaisuun kului keskimäärin 7,4 kuukautta.

 

(Sanomat24, EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry