logo
Poliisipäällikkö ja maakuntahallitus rikkoivat lakia Tulosta Sähköposti

poliisi_ahvenanmaaApulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on antanut Ahvenanmaan maakuntahallitukselle ja sen poliisiasioista vastaavalle yksikönpäällikölle huomautuksen virheellisestä ja lainvastaisesta menettelystä.

 

Molemmat ovat julkistaneet tietoja, jotka ovat yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevan Ahvenanmaan maakuntalain mukaan salassa pidettäviä.

Poliisiyksikön päällikkö antoi lehdelle tietoja säilöön otetusta ja hänen terveydentilastaan

Maakuntahallituksen poliisiyksikön päällikkö oli antanut Ålandstidningenille tietoja erään henkilön säilöönotosta ja hänen terveydentilastaan. Näiden tietojen pohjalta lehti julkaisi 25.11.2009 artikkelin, jossa se referoi yksityiskohtaisesti poliisin kiinniottopöytäkirjan ja maakuntahallituksen sisäisen selvityksen sisältöä.

Artikkelista käy ilmi kellon tarkkuudella tapahtumainkulku yön aikana ja siinä selostetaan säilöön otetun kivut ja oireet sekä niihin annettu lääkitys. Lisäksi yksikön päällikkö kommentoi artikkelissa tapahtumia.

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja totesi, että poliisiyksikön päällikkö oli antanut lehdelle salassa pidettäviä terveys- ja poliisiviranomaisten tietoja vastoin maakuntalakia.

Myös maakuntahallitus julkaisi verkkosivuillaan salassa pidettäviä tietoja samasta henkilöstä

Säilöönotto oli ollut jo aikaisemmin esillä Ahvenanmaan lehdistössä. Maakuntahallituksen poliisiasioista vastaava yksikön päällikkö oli sen vuoksi pyytänyt selvitystä tapahtuneesta. Selvitystä käsiteltiin maakuntahallituksessa 17.11.2009, minkä jälkeen päätös julkaistiin liitteineen maakuntahallituksen verkkosivuilla.

Liite sisälsi salassa pidettäviä terveys- ja poliisiviranomaisten tietoja sekä muita arkaluontoisia henkilötietoja, jotka julkaistuina internetissä, samoin kuin sanomalehdessä, ovat omiaan aiheuttamaan kärsimystä tai ovat epämieluisia henkilölle, jota ne koskevat. Lisäksi maakuntahallituksen menettely oli vastoin hyvää rekisteröintitapaa ja loukkasi säilöön otetun henkilön yksityisyyttä.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan maakuntahallituksen tulee huolehtia, että salassa pidettäviä ja yksityisyyttä loukkaavia tietoja ei enää ole saatavilla internetissä. Selvitys tietojen poistamisesta tulee toimittaa apulaisoikeusasiamiehelle 16.8.2010 mennessä.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan ratkaisu dnro 4510/4/09 ruotsiksi ja suomeksi.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry