logo
Sananvapauden väärinkäyttö loukkaa oikeuksia Tulosta Sähköposti
jarmo_juntunen_eokSananvapauden väärinkäyttö on rikos, jolla voidaan aiheuttaa sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.
 
EOK:n tutkimuksien mukaan sananvapauden väärinkäyttö mediassa ja internetissä lisää oikeusturvaongelmia. EOK:n saaman palautteen mukaan useat ihmiset ovat huolissaan perusoikeuksien toteutumisesta, lainsäädännön antaman turvan riittävyydestä sekä lainsäädännön antamien etujen ja oikeuksien väärinkäytöstä, sanoo Juntunen.
 
Sananvapauden toteutumiseen luotetaan yleisesti mutta monet ihmiset ovat kokeneet, että heidät on sananvapauden nimissä leimattu jopa rikollisiksi ja sosiaalisiksi hylkiöiksi, toteaa Juntunen.

Sananvapauden väärinkäyttö on rikos, jolla voidaan aiheuttaa sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia. Pahimmassa tapauksessa ne aiheuttavat jopa itsemurhia ja muita väkivaltaisia reaktioita, Juntunen lisää.
 
Rikoslaissa on säädetty tietyt internetissä levitettävät kuvat ja viestit kielletyiksi. Kriminalisointi ei kuitenkaan yksin riitä, vaan lakipykäliä pitää pystyä soveltamaan myös käytännössä. EOK:n mielestä sananvapauden rajoja on syytä täsmentää oikeuskäytännön kautta, vaatii Juntunen.
 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan sananvapausoikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.
 
Saman ihmisoikeussopimuksen 10 artikalan mukaan "Koska näiden vapauksien käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi".
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on myös linjannut, ettei sananvapautta voi harjoittaa niin, että se on selkeästi ihmisoikeussopimuksen hengen ja kansainvälisesti sovittujen ja hyväksyttyjen ihmisoikeusperiaatteiden vastaista. Rasistinen propaganda on kielletty myös Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa, toteaa Juntunen.
 
Kari Uoti: Sananvapauden väärinkäyttö on rikos

EOK:n piirissä kannatusta saavat myös seuraavat näkökohdat, joita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta väitellyt OTT Kari Uoti on nostanut esille: "Sananvapaus on yksi länsimaisen demokratian ja oikeusvaltion kulmakiviä".
 
Sananvapaus kattaa, paitsi puheen, myös muut ilmaisun ja viestinnän muodot ja oikeuden kuulla ja vastaanottaa viestejä.
Sananvapaus ja yksityisyydensuoja ovat oikeuksia, jotka joutuvat tinkimään itsestään, jotta toinen voi toteutua.

Sananvapaus ei ole mikään absoluuttinen oikeus, jolla on mahdollisuus tehdä mitä tahansa. Jos sananvapauden käyttäjä menee överiksi, herjaa toista, joutuu hän teostaan vastuuseen.

Sananvapaus ei milloinkaan ole oikeuttanut ketään kunnianloukkaukseen, kiihottamiseen tai kapinaan tai muuhun väkivallantekoon yllyttämiseen - se on oikeastaan aina ja kaikkialla katsottu kielletyksi. Sananvapaus on Suomessa noudatettavassa roomalaisgermaanisessa oikeusjärjestelmässä positiivinen vapaus - vapaus johonkin."
 
(Sanomat24, EOK-viestintä)
 
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry