logo
Velkajärjestelyn maksuohjelma lyhenee kolmeen vuoteen Tulosta Sähköposti
oikeus_paatosVelkajärjestelyn maksuohjelman kesto on lyhenemässä nykyisestä viidestä vuodesta. Hallitus esittää eduskunnalle, että maksuohjelman kesto olisi useimmiten kolme vuotta nykyisen viiden vuoden sijaan.

 

 

Hallitus hyväksyi esityksen sisällön ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 30. huhtikuuta.

Voimassa olevan lain mukaan maksuohjelma kestää normaalisti viisi vuotta, mutta ohjelman kestoa on voitu erityisperusteilla lyhentää. Niin sanottu nollaohjelma, joka vahvistetaan ilman maksukykyä olevalle velalliselle, on nykyisin aina viisi vuotta.

Esityksen mukaan normaali maksuohjelman kesto olisi jatkossa kolme vuotta eikä sitä voisi lyhentää. Kuten nykyisinkin, nollaohjelma kestäisi viisi vuotta. Nollaohjelmaa voitaisiin lyhentää vain silloin, kun velalliselta puuttuu kokonaan ja pysyvästi maksukyky esimerkiksi sairauden tai iän vuoksi.

Nykyisen lain mukaan velkajärjestelyn voi saada myös velallinen, jota koskee jokin velkajärjestelyn esteistä, kuten kevytmielinen velkaantuminen. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa velkaantumisesta kulunut aika. Ehdotuksen mukaan esteestä huolimatta vahvistetun maksuohjelman tapauksessa velkajärjestelyn kesto säilyisi nykyisen mittaisena eli viitenä vuotena. Poikkeuksena tässäkin olisi velallisen pysyvä maksukyvyn puuttuminen.

Uudistus ei koskisi vanhoja maksuohjelmia, jotka on vahvistettu ennen lain voimaantuloa.

Esityksen tavoitteena on nopeuttaa ylivelkaantuneiden henkilöiden palaamista yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi. Esitys on ensimmäinen osa laajempaa velkajärjestelylain uudistusta. Tavoitteena on, että velkajärjestelymenettely olisi velallisen ja velkojien kannalta mahdollisimman oikeudenmukainen, kannustava ja yksinkertainen.

 

(Sanomat24, EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry