logo
Oikeuksien toteutumisessa on suuria ongelmia Tulosta Sähköposti
oikeusmurhan_uhriOikeusturvan nykytilaa selvittäneen tutkimuksen mukaan lähes 80% suomalaisista kokee oikeusloukkauksen kerran viidessä vuodessa.
 
EOK tilasi tammikuussa 2010 tutkimusyhteistyönä Rovaniemen ammattikorkeakoululta (RAMK) opinnäytetyön, jonka tavoitteena oli tutkia oikeusturvan toteutumisen nykytilaa Suomessa. Opinnäytetyön toteuttivat oikeustradenomiopiskelijat Tiina Kääriäinen ja Sari Vaarala. Työn ohjaajana toimii RAMK:n juridiikan lehtori, OTK, varatuomari Marja Kallioniemi.
 
Oikeusturvan nykytilaa selvittänyt tutkimus tehtiin nyt toisen kerran. Aikaisemmin tutkimus tehtiin EOK:n toimesta vuonna 2007.
 
Lähes 80 % suomalaisista kokee oikeusloukkauksen kerran viidessä vuodessa
(suluissa vertaus vuoden 2007 tutkimustulokseen)
 
Vuoden 2010 oikeusturvakyselyn tuloksen mukaan, vähintään kerran viidessä vuodessa 79,7 % (89%) vastaajista oli kokenut joutuneensa viranomaisen taholta oikeusloukkauksen kohteeksi. Heistä 34,7 % (18%) oli kokenut oikeusloukkauksen vuosittain ja 25,1% (38%) muutaman vuoden välein. Kyselyyn vastanneista 20,3 % (16%) oli sitä mieltä, ettei heidän laillisia oikeuksiaan ole koskaan loukattu viranomaisten toiminnassa.
 
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää oikeusturvan toteutumisen nykytilaa Suomessa. Kysely oli rajattu täysivaltaisiin 18 vuotta täyttäneisiin kansalaisiin ja siihen osallistui 615 (1126) vastaajaa.
 
Suomessa on yli 5,3 miljoonaa asukasta, joista n. 4,4 miljoonaa täysivaltaista 18 vuotta täyttänyttä kansalaista.
 
EOK:n mielestä kyselyn tulos antaa vähintäänkin suuntaa siitä, mikä on tilanne Suomessa oikeuksien toteuttamisen suhteen. Vuoden 2010 kyselyn tulos viestii edelleen yleisesti sitä, että oikeuksien toteuttamisessa on suuria ongelmia, toteaa EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen. 
 
Oikeusturvakyselyn tulosraportti on luettavissa EOK:n pääsivuilla osoitteessa www.eok.fi kohdassa tutkimus.
 
 
(Sanomat24, EOK-viestintä) 
 
 
 
 
 
 

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry