logo
Apulaisoikeusasiamies: Maahanmuuttovirasto rikkoi ulkomaalaislakia Tulosta Sähköposti
asiakirja_hakemusApulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut Maahanmuuttovirastolle huomautuksen siitä, että perheenyhdistämishakemuksen käsittely oli vienyt siellä lähes kaksi vuotta ja neljä kuukautta.
 
Ulkomaalaislain mukaan näiden hakemusten käsittely saa kestää korkeintaan yhdeksän kuukautta. Käsittelyaika ylitti siis huomattavasti sallitun ja oli lainvastainen.

Maahanmuuttovirasto perusteli viivästystä sillä, että somalialaisten perheenyhdistämishakemukset vaativat runsaasti selvitystyötä eikä tähän työhön ole annettu tarvittavia resursseja.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin ei pidä hyväksyttävinä Maahanmuuttoviraston esittämiä syitä. Selvitysten valmistumisen jälkeenkin hakemus oli odottanut käsittelyvuoroa vielä yli vuoden. Laillisuusvalvonnassa on lisäksi katsottu, että töiden organisointiin tai henkilöstön riittävyyteen liittyvillä seikoilla ei voi perustella poikkeamista siitä, että perustuslain mukaan asiat on käsiteltävä viivytyksettä.

Julkisen vallan tulee turvata perusoikeuksien toteutuminen. Maahanmuuttovirastolla on siksi velvollisuus organisoida perheenyhdistämisasioiden käsittely niin, että ne voidaan käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Apulaisoikeusasiamies pitää erityisen huolestuttavana sitä, että tällaisiin toimenpiteisiin ei saatujen selvitysten mukaan ollut vielä ryhdytty.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin on pyytänyt Maahanmuuttovirastoa ja sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastoa ilmoittamaan 14.8.2010 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen päätöksensä on antanut aihetta nyt tutkittavana olleessa asiassa sekä yleisemmälläkin tasolla.

 

(EOK-viestintä)

 
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry