logo
Yhteydenotot vähemmistövaltuutetulle lisääntyneet Tulosta Sähköposti
syrjitty_miesViranomaiset ja palvelujen tarjoajat eivät aina tunnista syrjiviä piirteitä omassa toiminnassaan tai palveluissaan. Syrjinnästä voi olla seuraamuksia, vaikka se olisi tahatontakin, kerrotaan vähemmistövaltuutetun toimistosta.
Joskus myös syrjinnän kohteen saattaa olla vaikea tunnistaa mistä huono kohtelu johtuu. Valtuutettu haluaa lisätä tietoa oikeuksista ja antaa eri toimijoille eväitä kehittää oman toimintansa syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta.
 
Kielteinen ilmapiiri näkyy tällä hetkellä vahvasti yleisessä keskustelussa. Tämä näyttäytyy myös vähemmistövaltuutetun toimistolla kasvavana yhteydenottojen määränä. Vuonna 2009 yhteydenotot lisääntyivät kolmanneksella.
 
Puolet yhteydenotoista liittyi syrjintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun.
 
Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpään julkaisemasta vuosikertomuksesta 2009 käy ilmi, että yhteydenottoja kirjattiin viime vuonna 921 tapausta, mikä on noin 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Yhteydenotoista noin seitsemän prosenttia, eli 64 tapausta liittyi ihmiskauppaan.
 
Jälkikäteinen puuttuminen yksittäisiin syrjintätapauksiin on haastavaa ja valvontaprosessi itsessään on monimutkainen. Yksittäistapauksiin voi etsiä ratkaisua esimerkiksi syrjintälautakunnasta ja hakemalla hyvitystä oikeusteitse. Näytön saaminen on usein kuitenkin vaikeaa. Tehokkaampaa olisi puuttua yhteiskunnan erilaisissa palvelujärjestelmissä ja palveluntarjoajien keskuudessa vallitseviin syrjiviin rakenteisiin.
 
Vähemmistövaltuutettu pyrkii laajentamaan toimintansa vaikuttavuutta ja käynnisti vuoden 2009 lopulla kokeilun Turussa, Tampereella ja Kotkassa. EU-rahoitteisella hankkeella testataan erityyppisten neuvontapalvelujen malleja ja luodaan pohjaa valtakunnallisesti kattavan syrjinnän vastaisen neuvonnan järjestämiselle.
 
Syrjinnän ennaltaehkäisemisen kannalta on tärkeää, että viranomaiset ja palveluntarjoajat kehittävät toimintojaan yhdenvertaisiksi ja pystyvät puuttumaan myös syrjivään toimintaan. Yhdenvertaisuussuunnittelu on yksi hyvä työkalu yhdenvertaisuuden edistämisessä, toteaa vähemmistövaltuutettu.
 
 
(Sanomat24, EOK-viestintä)

 

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry