logo
Lainsäädännössä ja laillisuusvalvonnassa on vakavia puutteita Tulosta Sähköposti
jarmo_juntunen_toiminnanjohtaja_eokTarvitaan tehokkaampia perus-ja ihmisoikeusloukkauksien vastaisia toimia lainsäädäntöön ja laillisuusvalvontaan. Lain tulkinnan ja tulkinnallisuuden nimissä tuhotaan ihmisten elämän keskeisiä edellytyksiä, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.
 
 
Kansalaisten oikeusturvan edunvalvontajärjestö Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto (EOK) on vuodesta 2004 lähtien kartoittanut, miten ihmiset ovat Suomessa kokeneet tulleensa kohdelluksi viranomaisissa ja oikeuksissa. Yllättävän moni kokee, että laki ei ole kaikille sama ja tuomiotkin ovat epäselviä, Juntunen sanoo. 
 

Suomessa eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri valvovat, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi heidän valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Erityisesti laillisuusvalvojien tehtävänä on valvoa, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

 

Seurauksena lainvastaisesta tai virheellisestä menettelystä laillisuusvalvojat voivat antaa virheen tehneelle huomautuksen tai ohjeen oikeasta menettelystä vastaisen varalle tai vakavammissa tapauksissa määrätä syytteen nostettavaksi.

 

Tehoton ylin laillisuusvalvonta lisää perus-ja ihmisoikeusloukkauksia

 

EOK:n seurannan mukaan monet ihmiset ovat kokeneet oikeusloukkauksiensa myötä ylimmän laillisuusvalvonnan lähes täysin tehottomaksi. Perus-ja ihmisoikeuksia rikkonut tuomari tai muu virkamies ei saa usein edes huomautusta, toteaa Juntunen. Näyttää siltä, että laillisuusvalvojien ratkaisuilla silitetään oikeusloukkaajien päitä ja lähes kannustetaan tekemään lisää perus-ja ihmisoikeusloukkauksia ilman sanktioita, sanoo Juntunen. 

 

Julkisen vallan sektorilla toimiva vallan väärinkäyttö voidaan rinnastaa jopa jossain määrin terroriluonteiseen toimintaan, sillä väärinkäyttäjät voivat edelleen tehottoman laillisuusvalvonnan seurauksena aiheuttaa yksilöille ja yrityksille sekä yhteiskunnalle suuria vahinkoja, varoittaa Juntunen.

 

Juntusen mukaan toinen selkeä ongelma näkyy suomalaisessa oikeuskäytännössä. Esimerkiksi perustuslain 118 §:n mukaisia virkarikosepäilyjä ei poliisin toimesta hevin tutkita eikä syyttäjäportaassa tai tuomioistuimissa niitä miksikään noteerata. Ei ole mikään ihme, että "ei korppi korpin silmää noki" oikeusloukkaajien suojelusysteemi on vahvasti heikentänyt kansalaisten uskoa Suomeen oikeusvaltiona, toteaa Juntunen.     

 

Toisaalta vakavia puutteita on myös lainsäädännössä, jatkaa Juntunen. Viranomaisen käyttämää harkintavaltaa ei ole täsmennetty laeissa kuten ei myöskään kansalaisille kuuluvaa luottamuksensuojaa. Monen oikeusloukkauksen taustalla esiintyy viranomaiselle sallittua harkintavallan käyttöä, joka usein koetaan laittomaksi ja mielivaltaiseksi toiminnaksi. Lisäksi lainsäädännön tulkinnan ja tulkinnallisuuden nimissä perus –ja  ihmisoikeusloukkauksien annetaan tuhota ihmisten elämän keskeisiä edellytyksiä, sanoo Juntunen. 

 

Muutoksia lainsäädäntöön sekä tehokkaampia keinoja laillisuusvalvontaan ja oikeuskäytäntöön tarvitaan välittömästi koska niillä kyetään turvaamaan ja edistämään kansalaisten oikeusturvan toteutumista, sanoo Jarmo Juntunen.

 

Vuodesta 2004 lähtien EOK:n toiminnanjohtajana toiminut Jarmo Juntunen on vahvasti sitä mieltä, että Suomeen tarvitaan erillinen eduskunnalle alisteinen virkarikospoliisi sekä perustuslakituomioistuin. -Niiden toteuttamiseksi tarvitaan poliittista rohkeutta, huomauttaa Juntunen.

 

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry