logo
Poliisivankilassa ei saa pitää alastomana Tulosta Sähköposti

vankilaApulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa, että henkilöä ei saa säilyttää alastomana poliisivankilassa. Käytettävissä tulee olla sellainen vaatetus tai varustus, jolla henkilö voi verhota itsensä ja jota ei voi käyttää itsetuhotarkoitukseen.

Alastomaksi riisuminen

Kantelija oli otettu kiinni törkeästä rattijuopumuksesta epäiltynä ja toimitettu Seinäjoen poliisivankilaan. Sellissä hän oli tehnyt paidastaan hirttosilmukan, jonka kiinnitti tuuletusaukkoon. Itsetuhoaikeiden estämiseksi hänet oli riisuttu alasti. Hän sai käytettäväkseen peiton 25 minuutin kuluttua oltuaan tätä ennen alastomana ilman minkäänlaista suojaa tai vaatetusta.
 
Laillisuusvalvonnan aikaisemmat kannanotot

Laillisuusvalvonnassa on otettu usein kantaa itsetuhoisen mielenterveyspotilaan ja vangin vaatetukseen häntä eristettäessä.

Psykiatrisessa sairaanhoidossa oikeusasiamies on lähtenyt siitä, että ihmisarvoiseen kohteluun sekä hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon kuuluu, että potilas eristetään riittävästi ja inhimillisesti vaatetettuna.

Vankilassa on edellytetty, että vangille tulee antaa itsensä verhoamiseksi vaatekappale, jota ei voi käyttää itsetuhoiseen toimintaan. Käytettävissä on myös ns. turvapeitto.

Kansainvälinen kidutuksen vastainen komitea (CPT) on puuttunut mm. Kreikkaa koskevassa raportissaan eristämiskäytäntöön. CPT:n mukaan ei ole sallittua, että psykiatrisessa vankisairaalassa itsetuhoista käyttäytymistä pyritään estämään riisumalla vanki ja jättämällä hänet alastomana eristystilaan. Tilanteeseen sopivia vaatteita tulee olla saatavilla.

Toimenpiteet

Perustuslaki ja ns. putkalaki - poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettu laki - eivät apulaisoikeusasiamiehen mukaan mahdollista tilannetta, jossa säilytettävä joutuu olemaan säilytystilassa alastomana ja ilman mitään itsensä verhoamiseen käytettävissä olevaa varustetta.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja katsoi, että poliisin säilytystiloissa tulee olla saatavilla vaatetus, jota ei voi käyttää itsetuhotarkoitukseen tai muu varustus, jolla säilytettävä voi verhota itsensä. Apulaisoikeusasiamies saattoi käsityksensä Poliisihallituksen ja Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen tietoon.

(Sanomat24, EOK-viestintä)

 

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry