logo
Rikossovittelusta apua sekä uhreille että epäillyille Tulosta Sähköposti
tilannekuvaValtaosa lähisuhdeväkivallan sovittelussa olleista piti sovittelua puolueettomana ja hyödyllisenä, ilmenee THL:n tutkimuksessa rikossovittelulain täytäntöönpanosta. 

Lähisuhdeväkivallan takia sovitteluun osallistuneilla oli myönteinen kokemus mm. sovittelun vapaaehtoisuudesta, puolueettomuudesta, luottamuksellisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa sovittelun lopputulokseen. Erityisesti uhrit kovivat tilanteen näin. Toisaalta lähisuhdeväkivallan takia sovittelussa olleiden joukossa oli muihin rikostyyppeihin (esim. varkaus, pahoinpitely) verrattuna eniten niitä, joiden kohdalla sovittelu ei ollut helpottanut oloa sovittelun jälkeen eikä edistänyt vastapuolen ymmärtämistä. Näissäkin kysymyksissä valtaosa vastaajista oli kokenut sovittelun positiivisena.

"Tulos kertoo, että lähisuhdeväkivalta on haastava rikos kohdattavaksi ylipäätään ja sovittelussa se edellyttää huolellista paneutumista osapuolten kohtaamiseen", toteaa tutkimuksen tekijä, tutkimuspäällikkö Juhani Iivari THL:stä. Tutkimuksessa haastateltiin kolmasosa Suomen kaikkien sovittelualueiden poliisi- ja syyttäjäviranomaisista ja sovittelun johtajista. Asiakaspalautekyselyn vastauksia saatiin 952 sovitteluun osallistuneelta.

Poliisi- ja syyttäjäviranomaisten mukaan sovitteluun lähettäjien piiriä tulisi voida laajentaa niin, että sovittelutoimistojen  johtajat ja kuntien sosiaalityöntekijät voisivat yhä itsenäisemmin ratkaista, mitkä lähisuhdeväkivaltatapaukset lähetetään sovitteluun. Poliisien ja syyttäjien mielipiteet myös jakaantuivat selvästi: Osa suhtautui lähisuhdeväkivallan sovitteluun pidättyvästi, osa myönteisesti, mutta hyvin tarkkaan harkiten. Osa haastateltavista ei nähnyt lähisuhdeväkivallan sovittelussa ongelmia, jos sovittelijat vain ovat ammattitaitoisia.

Lain tavoitteet toteutuneet osittain


Rikosten ja riitojen sovittelusta vuonna 2005 annetun lain yhteydessä edellytettiin lain soveltamista seurattavaksi. Tutkimuksessa noin 90 % sovittelun osapuolista näki keskeisten laatutavoitteiden toteutuneen. Näitä tavoitteita olivat asiantuntemus, puolueettomuus, luottamuksellisuus ja oikeudenmukaisuus. Eroja ryhmien välillä ei juuri ollut rikostyypeittäin eikä asianomistajien ja epäiltyjen välillä. Jyrkimmät erot syntyivät sopimuksen saavuttaneiden ja siihen pääsemättömien välillä. Pettyneimpiä olivat he, jotka eivät päässeet sopimuksiin. Kaikkiaan viisi prosenttia  vastaajista kertoi hyvin kielteisestä kokemuksesta ja kohtelusta sovittelussa. Heidän joukossaan ei ollut yhtään lähisuhdeväkivallan vuoksi sovitellutta.

Kaikki eduskunnan laille asettamat tavoitteet eivät näyttäsi toteutuneen. Sovittelu ei toteudu maassa yhtenäisesti. Tämä johtuu pääasiassa poliisien ja syyttäjien ristiriitaisesta toiminnasta tapausten sovitteluun lähettämisessä. Sovittelun merkitystä voitaisiin täsmentää säätämällä siitä ns. nopeutetun käsittelyn menettelynä, jolloin sovittelu saavuttaisi entistä itsenäisemmän aseman rikosprosessissa.

 

(Sanomat24, EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry