logo
EOK:n jäsenpalvelu vastaanotti viime vuonna 12767 yhteydenottoa Tulosta Sähköposti
jasenpalvelu_puhelinEOK:n oikeusturvan ja jäsenpalvelujen ytimeen otettiin viime vuonna yhteyttä 12767 kertaa puhelimitse ja sähköpostilla. Määrä on kolminkertaistunut vuoteen 2008 verrattuna.
 
 
Jäsenpalvelun vastaanottamien yhteydenottojen määrä käy ilmi EOK:n vuoden 2009 vuosikertomuksesta.  
 
Vuoden 2009 aikana jäsenpalvelu vastaanotti puhelimitse 11216 yhteydenottoa, keskimäärin 30 puhelua päivässä. Lisäksi jäsenpalvelu vastasi 1460 sähköpostikyselyyn. Jäsenpalvelu palveli jäsenistöä yhteensä 12676 kertaa, keskimäärin 34 kertaa päivässä.
 
Yhteydenotot jäsenpalveluun ovat kasvaneen jäsenistön myötä kolminkertaistuneet. Vuonna 2008 jäsenpalvelu vastaanotti lähes 4300 yhteydenottoa.
 
Jäsenpalvelun lisäksi EOK:n toimi-ja luottamushenkilöt sekä asiantuntijakumppanit vastaanottivat viime vuoden aikana suoraan useita satoja erilaisia yhteydenottoja.
 
EOK:n ensisijaisena tehtävänä on jäsenistön palveleminen ja auttaminen. Yhteydenottoja otettiin vastaan arkipäivien lisäksi viikonloppuisin ja jopa joulupäivänä, sanoo toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.
 
Myös muun jäsenpalvelun, jäsenrekisterin ja viestinnän hoitaminen on oma vaativa työsarkansa. Liittoon tulee jatkuvasti uusia jäseniä ja heidän tietojensa tallentaminen ja ja jäsenpalvelujen laskutustyö vaatii myös paljon aikaa, toteaa Juntunen.
 
EOK:n jäsenkertymä vuoden 2009 aikana kasvoi verrattuna vuoden 2008 jäsenmäärään.
 
EOK:n jäseneksi ilmoittautuneiden määrä oli toimintavuoden lopussa yhteensä 1940, joista on 1902 henkilöjäsentä ja 38 yhteisöjäsentä. Vuoden 2009 aikana tuli uusia jäseniä 1096. 
 
Vuosi 2010 on kansalaisten oikeusturvan edunvalvontajärjestön EOK ry:n 6. toimintavuosi.
 
 
(EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry