logo
EOK: Kilpailu turvattava oikeuspalveluiden tarjonnassa Tulosta Sähköposti

oulun_oikeustalo2Oikeusministeriön pyynnöstä Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry lausui mielipiteensä oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuutta ja valvontaa koskevasta työryhmämietinnöstä 2009:17.

 

Työryhmämietinnössä pistää EOK:n liittohallituksen mukaan erityisesti vahvasti silmään se, että työryhmä on päätynyt ratkaisuehdotukseen, jossa Suomen Asianajajaliitto on asetettu erittäin korkeaan ja vahvaan asemaan sekä sääntöjen luojana että toiminnan valvojana.

 

Mietinnössään työryhmä esittää Asianajajaliiton toiminnan erittäin positiivisessa valossa korostaen korkeata ammattitaitoa ja pitkää kokemusta asianajotoimintaan liittyvissä asioissa. Mietinnön tekstissä ei löydy ainoatakaan kriittistä arviota Asianajajaliiton toimien tasosta eikä myöskään asianajajien ammatissa havaituista puutteista tai asiakkaiden etuja loukanneista toimista.

 

EOK on jatkuvasti saanut välittää omille asiantuntijoilleen hoidettaviksi toimeksiantoja, joissa asiaa aiemmin hoitanut asianajaja on syyllistynyt huolimattomuuteen tai virheisiin. Aivan selkeästi voidaan todeta, että mietinnössä korkealle ylistetty valvontatoiminta ei ole toiminut eikä yltänyt sellaiseen tasoon, joka mietinnön tekstistä välittyy. On selvää, että Asianajajaliiton jäseninä on paljon korkea tason lakimiehiä, mutta asialla on toinenkin puoli, josta kertovat muun muassa 20 viimeisen vuoden aikana langetetut lukuisat vankeusrangaistukset asianajajille oikeuspalveluiden käyttäjien oikeuksia loukanneista toimista.

 

Mietinnön ehdotusten toteuttaminen tarkoittaa sitä, että Asianajajaliiton jäsenet saavat myös muihin lakimiehiin (ns. lupalakimiehet) kohdistuvan valvontajärjestelmän kautta monopolistisen aseman koko alalle. 

 

Mietinnössä  viitataan siihen, että asianajajamonopoli on voimassa käytännössä lähes kaikkialla muualla Euroopassa, ei tosin lähimmissä naapurimaissamme. Sitä ei sen sijaan juuri selvitetä, missä ovat asianajomonopoliin johtaneiden määräysten ja säännösten juuret.

 

Asianajomonopolin ideologia kytkeytyy 1800-luvulle ja sitä edeltävään aikaan, jolloin markkinatalouden ja elinkeinovapauden asemesta vallitsi niin sanottu merkantilismi ammattikuntalaitoksineen. Ammattikuntalaitoksen lopettamiseen johtaneeseen kehitykseen tutustumiseksi EOK suosittelee oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori, OTT Jukka Kekkosen korkeatasoista väitöskirjatutkimusta “Merkantilismista liberalismiin” (Vammala 1987).

 

Asianajajaliiton varaan rakennetun valvontajärjestelmän kautta mietinnön ehdotus toteuttaisi Asianajajaliiton monopolin ja historialliselta kannalta taantumuksellisen merkantilistisen ammattikuntalaitoksen. Tämä kaikki tapahtuisi olosuhteissa, jossa laajan ja tehokkaan kilpailun toteumista ja palvelujen käyttäjien valtaa pidetään Euroopan unionin tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluvina.

 

Lue lausuma klikkaamalla allaolevasta linkistä!

 

EOK:n lausuma löytyy kokonaisuudessaan EOK:n pääsivulta kohdasta Lehdistötiedotteet. 

 

 

 

 

 

(EOK-viestintä)

  

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry