logo
EOK ja RAMK tutkimusyhteistyöhön Tulosta Sähköposti

eok_ja_ramkEOK on tilannut Rovaniemen ammattikorkeakoululta (RAMK) opinnäytetyön, jonka tavoitteena on tutkia oikeusturvan toteutumisen nykytilaa Suomessa.

 

 

Tutkimuksen yhteydessä uusitaan EOK:n vuonna 2007 toteuttama oikeusturvakysely, joka toteutetaan nyt sisällöllisesti huomattavasti laajempana.

EOK toteuttaa säännöllisin väliajoin tutkimuksia suomalaisen oikeusturvan tilasta. "Näin saadaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa faktatietoa, joka mahdollistaa myös suomalaisen oikeusturvan kehittymisen tarkastelun pidemmällä aikavälillä", toteaa EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

Opinnäytetyön toteuttavat oikeustradenomiopiskelijat Tiina Kääriäinen ja Sari Vaarala. Työn ohjaajana toimii RAMK:n juridiikan lehtori, OTK, varatuomari Marja Kallioniemi. Oikeustradenomin tutkinto on korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää 3,5-4 vuotta. Liiketoimintaosaamisen lisäksi tutkinnossa keskitytään erityisesti käytännön juridiikkaan eri oikeusalojen näkökulmasta.

 eok_ja_ramk

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyön aloittamisesta sovittiin keskiviikkona 20.1.2010 RAMKin Viirinkankaan kampuksella Rovaniemellä. Kuvassa opiskelija Tiina Kääriäinen ja varatuomari Marja Kallioniemi sopivat toiminnanjohtaja Jarmo Juntusen kanssa käytännön työskentelyn aikatauluista.

Kyselyn tulokset ovat tilaajan käytössä jo huhtikuussa 2010. Opinnäytetyö analyyseineen ja johtopäätöksineen valmistunee kokonaisuudessaan kesällä 2010.

 

(EOK-viestintä)   

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry