logo
EIT langetti jälleen kaksi tuomiota Suomen valtiolle Tulosta Sähköposti
eit_oikeusSuomi sai jälleen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta langettavia tuomioita. 0ikeudenkäyntien kestoon liittyvissä ratkaisuissaan EIT katsoi, etteivät oikeudenkäynnit tapahtuneet kohtuullisessa ajassa.

 

Ensimmäisessä jutussa kyse oli perheen venematkalla sattuneesta onnettomuudesta ja kahdesta vahingonkorvausoikeudenkäynnistä. Toisessa oikeudenkäynnissä prosessi kesti yhteensä kuusi vuotta ja viisi kuukautta, ja toisenkin osalta puhuttiin yli neljästä vuodesta.

EIT määräsi valtion korvaamaan asiasta valittaneelle 8 000 euroa aineettomasta vahingosta ja 3 000 euroa oikeudenkäyntikuluista.

Toisessa jutussa oli myös kysymys oikeudenkäynnin liian pitkästä kestosta, joka koski ympäristölupaa anonutta huoltoasemayritystä ja asian käsittelyä hallintotuomioistuimissa.

Asian käsittely kesti hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhteensä kuusi ja puoli vuotta. Molemmat oikeusasteet käsittelivät lupahakemuksen kahdesti.

Valtion on korvattava valittajalle 2 500 euroa oikeudenkäyntikuluista.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on viime vuosien aikana langettanut Suomelle yli sata tuomiota. Laskut Suomen valtiolle ihmisoikeusloukkauksista jatkaa kasvuaan, sillä EIT:ssä arvioidaan olevan vireillä yli 500 valitusta Suomen valtiota vastaan.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry