logo
Oikeusasiamiehelle tehtiin viime vuonna ennätysmäärä kanteluita Tulosta Sähköposti
hallintoasia_kanteluEduskunnan oikeusasiamiehelle tuli viime vuonna kanteluita lähes 4 400. Määrä on lähes 18 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

 

 

Vuonna 2008 saapui kanteluita yhteensä 3 694. Kantelujen määrä kasvoi viime vuonna n. 700:lla.

Oikeusasiamies myös ratkaisi viime vuonna kanteluita enemmän kuin koskaan, lähes 4 500 (3 724). Tämä on 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Omia aloitteita ratkaistiin viime vuonna 80.

Terveysviranomaisista, sosiaalihuollosta, sosiaalivakuutuksesta ja työhallinnosta aikaisempaa enemmän kanteluita 

Suurin osa kanteluista on perinteisesti koskenut sosiaali- ja terveydenhoitoviranomaisia, poliisia, vankeinhoitoa ja tuomioistuimia.

Viime vuonna terveydenhuoltoa koskevia kanteluita tuli yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna, melkein 800 (389). Kasvu selittyy suurelta osin sillä, että suunnitelma sulkea Länsi-Uudenmaan sairaalan synnytysosasto Tammisaaressa tuotti kesä-heinäkuussa 345 kantelua.

Sosiaalihuoltoa koski yli 500 kantelua, mikä on melkein 30 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Syytä kasvuun ei ole vielä analysoitu.

Vaikka työhallinto ei kanteluiden määrän puolesta kuulu suurimpiin ryhmiin, merkittävää on, että viime vuonna kanteluiden määrä kasvoi tällä alueella 60 prosenttia. Osan kasvusta selittää se, että kanteluita tuli runsaasti etuushakemusten käsittelyn viivästymisistä työttömyyskassoissa sekä työ- ja elinkeinotoimistojen menettelystä.

Ratkaisut

Ratkaisuista suurin osa, yli 1 200, koski terveydenhoitoviranomaisia ja sosiaalihuoltoa. Poliisikanteluita ratkaistiin yli 700 ja vankeinhoitoa lähes 400. Myös sosiaalivakuutusta koskevia kanteluita ratkaistiin yli 300.

Oikeusasiamiehen kaikista ratkaisuista johti toimenpiteeseen 19 prosenttia, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna. Oikeusasiamies antoi huomautuksen 35 viranomaiselle.  Eniten huomautuksia kertyi terveydenhuollon, vankeinhoidon ja poliisin menettelystä. Moittivan tai ohjaavan käsityksensä lainmukaisesta menettelystä, hyvän hallinnon vaatimuksista tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistävistä näkökohdista oikeusasiamies saattoi 680 viranomaisen tietoon. Käsityksiä meni eniten poliisille, vankeinhoidon, sosiaalihuollon sekä terveydenhuoltoviranomaisille.

Tarkastukset

Kanteluiden ja omien aloitteiden tutkinnan lisäksi oikeusasiamiehen keskeinen tehtävä on suorittaa tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa. Keskeisimpiä tarkastuskohteita ovat vankilat, psykiatriset sairaalat ja puolustusvoimien yksiköt. Tarkastuksia tehtiin viime vuonna kaiken kaikkiaan 58 kohteessa. Suurimman osan niistä tekivät oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamiehet, mutta tarkastuksia tehtiin myös esittelijävoimin. Vankiloihin tehtiin, kuten edellisenäkin vuonna, tarkastuksia myös ennalta ilmoittamatta.

(Sanomat24, EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry