logo
Ihmisoikeustuomioistuin langetti jälleen tuomion Suomen valtiolle Tulosta Sähköposti
eit_2009Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) langetti jälleen Suomelle tuomion epäoikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä.
 
 
EIT:n mukaan ihmisoikeussopimuksen tarkoittamaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin loukattiin oikeudenkäyntien liiallisen keston, ja koska korkein oikeus ei ollut järjestänyt asiassa suullista käsittelyä.

Asia liittyi ns. poliisirallia koskevaan rikosoikeudenkäyntiin, jossa syytettynä oli sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisitoimintayksikön rikosylitarkastaja Keijo Suuripää. Epäillyn korkean virka-aseman vuoksi Helsingin hovioikeus käsitteli asian ensimmäisenä oikeusasteena. Korkein oikeus muutti hovioikeuden tuomiota valittajan vahingoksi järjestämättä asiassa suullista käsittelyä.

Oikeusprosessin aikana rikosylitarkastaja oli virantoimituksesta pidätettynä yli 2,5 vuotta.

EIT totesi valittajan vaatineen korkeinta oikeutta järjestämään suullisen käsittelyn, mikäli korkein oikeus arvioisi hovioikeudessa vastaanotettua todistelua eri tavalla. Vaikkakin vaatimus oli ehdollinen, se riitti EIT:n mukaan osoittamaan, ettei valittajan tarkoituksena ollut täysin luopua oikeudestaan suulliseen käsittelyyn.

EIT totesi, että korkein oikeus oli ratkaisussaan ottanut kantaa ennen kaikkea todistajanlausuntojen oikeudelliseen arviointiin. Korkein oikeus joutui EIT:n mukaan tällöin osin arvioimaan myös todistajanlausuntojen uskottavuutta. Näin oli erityisesti rangaistuksen määräämistä ja tekijän tahallisuutta koskevan kysymyksenasettelun osalta. EIT huomioi lisäksi, että lahjusrikkomuksesta annettu tuomio vaikutti välttämättä kielteisesti valittajan uraan ja maineeseen.

EIT:n mukaan valittajalla tai hänen oikeusavustajallaan ei ollut korkeimmassa oikeudessa tapahtuneen oikeuskäsittelyn aikana mahdollisuutta reagoida suullisesti tai kirjallisesti korkeimman oikeuden aikeisiin muuttaa alemman oikeusasteen ratkaisua.

EIT totesi myös, ettei valittajaa koskenut rikosoikeudenkäynti ollut tapahtunut ihmisoikeussopimuksen edellyttämässä kohtuullisessa ajassa, kun asian käsittely oli kestänyt yhteensä kolme vuotta ja 11 kuukautta kahdessa oikeusasteessa. EIT katsoi, että valittajan tapaus kuului kansallisen lainsäädännön mukaan kiireellisesti käsiteltäviin asioihin.

Suomen valtio määrättiin korvaamaan valittajalle 6 250 euroa aineettomasta vahingosta sekä oikeudenkäyntikuluista 2 500 euroa.

Suomi saa jatkuvasti langettavia päätöksiä siitä, että se ei kykene toteuttamaan oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä.

Suomi saa väkilukuun suhteutettuna paljon langettavia päätöksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta (EIT). Suomelle annetaan moitteita lähes kaksi kertaa niin paljon kuin EU-jäsenmaille keskimäärin.  

 

(EOK-viestintä) 

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry