logo
Pekka Paavola tuomittiin perättömästä lausumasta Tulosta Sähköposti
pekka_paavolaEntinen Tampereen kaupunginjohtaja ja oikeusministeri Pekka Paavola on tuomittu perättömästä lausumasta oikeudenkäynnistä, joka koski lehtikustantaja Urpo Lahtisen lesken Maija-Liisa Lahtisen rikosoikeudenkäyntiä.  

 

 

 

 

Nyt käsiteltävässä asiassa Paavola on vastaamisesta pidättäytymisen sijasta kertonut tapahtumista käräjäoikeuden selvittämällä tavalla totuudenvastaisesti, mikä on osaltaan voinut vaikuttaa Maija-Liisa Lahtisen asemaan negatiivisesti. Käräjäoikeuden ratkaisu tapahtuneiden seikkojen (näytön) osalta perustui Sveitsistä paikalle saapuneiden ulkopuolisten todistajien kertomuksiin, joita tuki laaja sekä vankka asiakirjanäyttö.

 

Paavolan oman epäillyn rikoksen ilmitulon estäminen ei vaatinut totuudenvastaisten tietojen antamista. Paavola ei olisi yksin sillä, että hän olisi kieltäytynyt vastaamasta kysymyksiin, saattanut itseään rikoslain 15 luvun 13 §:ssä tarkoitetusti syytteen vaaraan. Paavolan menettelyä todistajana ei siten voida pitää itsekriminointisuojan perusteella sallittuna.

 

Käräjäoikeuden tulkinnan mukaan rangaistavaksi jää rikoslain 15 luvun 13 §:n 2 kohdan perusteella vain ensimmäinen perätön lausuma erityisesti silloin, jos todistaja toistaa aiemman perättömän lausumansa sellaisenaan hovioikeudessa. Näin ollen Paavola tuomittiin vain käräjäoikeudessa antamastaan lausumasta, ei siten jatketusta teosta tai kahdesta teosta. 

 

Pekka Paavola sai Helsingin käräjäoikeudelta neljän kuukauden ehdollisen vankeustuomion perättömästä lausumasta tuomioistuimessa. paavola joutuu korvaamaan Maija-Liisa Lahtiselle oikeudenkäyntikuluista 10 000 euroa.

 

 

Maija-Liisa Lahtisen rikostuomio kohti purkumenettelyä?

 

Sanomat24 on asiaa useilta oikeusoppineilta selvittäessään tullut siihen tulokseen, että tällainen ratkaisu parantaa Maija-Liisa Lahtisen mahdollisuuksia saada purettua oma rikostuomionsa, jota on laajasti pidetty oikeusmurhana.

 

Maija-Liisa Lahtisen asiamiehinä ovat toimineet oikeustieteen tohtorit Kari Uoti ja Petter Kavonius.

 

 

(Sanomat24, EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry