logo
Poliisipartio suoritti laittoman kotietsinnän ja häiritsi kotirauhaa Tulosta Sähköposti
poliisiautoEduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa, että Kaustisen poliisi suoritti laittoman kotietsinnän ja häiritsi kotirauhaa ilman oikeudellista perustetta.
 
Eduskunnan oikeusasiamiehelle kanneltiin Kaustisen kihlakunnan (nykyisin Keski-Pohjanmaan-Pietarsaaren poliisilaitos) poliisimiesten menettelytavoista. Kantelijan mielestä poliisi oli huhtikuussa 2007 toimittanut laittoman kotietsinnän, koska tutkittavana ei ollut niin vakava rikos, että kotietsintä olisi ollut sallitua. Poliisi ei ollut myöskään antanut kantelijalle tai hänen kotiväelleen mahdollisuutta olla läsnä etsinnässä.
 
Kantelija pitää tapahtumaan liittyviä poliisin menettelytapoja selkeästi laittomana kotietsintänä ja kotirauhaansa puuttumisena. Kantelija ihmettelee apulaisoikeusasiamiehen päätöstä, joka on otsikoitu "kotietsintä vai ei?" Luettuaan laillisuusvalvojan päätöksen kantelija pitää myös yllättävänä poliisimiesten antamia ristiriitaisia tietoja tapahtuneesta.
 
Poliisit kiistivät kotietsinnän vaikka tunkeutuivat sisälle taloon
 
Kantelijan perheen poika oli ampunut luvallisella haulikollaan ns. häirikköharakan kotipihallaan. Hälytyskeskuksen kautta hälytetty luotiliivein varustettu poliisipartio saapui paikalle. Poliisit havaitsivat kantelijan kotipiha-alueella ammutun linnun höyheniä ja verta sekä jalanjäljet, jotka johtivat omakotitaloon. Toinen poliiseista kuvitteli, ettei pihalla havaittu veri olisi ainoastaan ammutusta linnusta johtuvaa.
 
Poliisipartio tunkeutui talon sisälle ja he löysivät varastohuoneesta haulikon ja muutaman patruunan. Poliisit ottivat ampuma-aseen ja patruunat haltuunsa ja poistuivat talosta. Palattuaan poliisiasemalle partion vanhempi konstaapeli ilmoitti samassa rakennuksessa töissä olevalle kantelijalle mitä oli tapahtunut. Kantelijan yli 20-vuotista poikaa kuulusteltiin samana päivänä ja hänen omistamansa haulikko takavarikoitiin.
 
Kokkolan käräjäoikeus katsoi heinäkuussa 2007 kantelijan pojan syyllistyneen metsästyslain ja ampuma-aseen säilyttämistapaan liittyvään rikkomukseen. Häirikköharakan ampumisesta hänet jätettiin tuomitsematta mutta ampuma-aserikkomuksesta hän sai sakot. Käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen haulikon menettämisestä valtiolle.
 
Poliisimiehet ovat kiistäneet, että he eivät ole tehneet kotietsintää. Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan poliisit eivät ole kuitenkaan yksilöineet mitään poliisilain säännöksiä, joihin he olisivat toimintansa perustaneet.
 
Pajuojan mukaan poliisipartion menettelyä olisi ainakin osin tullut pitää kotietsintänä. Kuitenkin myös sille näkemykselle, että kysymys oli toimenpiteistä poliisilain nojalla, on nähtävissä perusteluja.
 
Puheena oleva tilanne on myös varsin nopeasti muuttunut lähtökohtaisesti vaarallisesta hälytystehtävästä rikoksen selvittämiseksi. Lisäksi on otettava huomioon, että ainakin tapahtuneen kaltaisen kotietsinnän edellytykset ovat sinänsä olleet olemassa, toteaa Pajuoja.
 
Asia ei anna apulaisoikeusasiamiehelle aihetta muuhun kuin, että hän kiinnittää puheena olevan poliisipartion johtajana toimineen ylikonstaapelin ja myös poliisilaitoksen huomiota esittämiinsä näkökohtiin. "Erityisesti korostan, että aina ennen kuin poliisi menee kotirauhan suojaaman rakennuksen sisälle, tulee tarkasti harkita, mikä on se säännös, joka antaa tähän oikeuden, toteaa Pajuoja.
 
Asian käsittely oli myös EOK:n seurannassa ja valvonnassa.
 
Apulaisoikeusasiamiehen päätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=ereoapaa&${BASE}=ereoapaa&${THWIDS}=0.51/1261989231_495233&${TRIPPIFE}=PDF.pdf
 
 
 
(Sanomat24, EOK-viestintä)   
 
 
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry