logo
Suomi pitää eurooppalaista kansalaisaloitetta tärkeänä Tulosta Sähköposti
eu_komissioSuomen on tarkoitus osallistua Euroopan komission kuulemiseen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.
Kuulemismenettelyn jälkeen komissio tekee ehdotuksen asetukseksi, jossa säädetään kansalaisaloitteen tekemistä koskevista menettelyistä ja edellytyksistä.

Joulukuun alussa voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen mukaan vähintään miljoona EU:n kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tehdä kansalaisaloitteen. Aloitteessa kansalaiset voisivat kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen asioista, joissa heidän mielestään tarvitaan unionin säädöstä.

Suomi pitää kansalaisaloitetta tärkeänä EU:n kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista ja toivoo, että asiaa koskeva asetus annettaisiin mahdollisimman pian. Suomi on samoilla linjoilla komission kanssa suurimmassa osassa sen esittämistä kysymyksistä. Kahdessa kysymyksessä Suomi on kuitenkin enemmän Euroopan parlamentin esittämien näkemysten kannalla.

Komissio esittää muun muassa, että kansalaisaloitteeseen vaadittava merkittävä määrä EU:n jäsenvaltioita olisi kolmasosa valtioista, mutta Suomen näkemyksen mukaan neljäsosa riittäisi. Toinen kysymys koskee sitä, tulisiko komission ennen aloitteen rekisteröintiä koskevan päätöksen tekemistä tarkastaa, että aloite täyttää muodolliset edellytykset.

Suomen näkemyksen mukaan aloite tulisi tarkastaa jo tässä vaiheessa. Kansalaisten kannalta olisi kohtuutonta, jos aloite hylättäisiin muodollisin perustein vasta allekirjoitusten keräämisen jälkeen.

Oikeusministeriö on toimittanut eduskunnalle tiedoksi vastaukset, jotka on tarkoitus antaa komission kysymyksiin.

Komission kuulemismenettelyssä eri eturyhmät voivat esittää hanketta koskevia näkemyksiä tammikuun 2010 loppuun saakka.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry