logo
Kavonius: Päätöksentekokoneista joulun hengessä Tulosta Sähköposti
petter_kavonius_ott_dosKristillisen uskon ajatuksiin kuuluu käsitys ihmisestä varsin puutteellisena olentona. Kaikki ovat huonoja syntisiä. Joulun sanoma liittyy siihen, että tähän ongelmaan syntyi jokin ratkaisu.

Ihmisen pohjaton syntisyys ei ole silti tie helvettiin ja kadotukseen. Joulun sanomaan liittyy mahdollisuus jostakin muusta, toivon synty.

 

Ihminen on myös varsinainen surkimus päätösten tekijänä. Ihmisen päätöksenteossaan käyttämiin yksinkertaistaviin päättely- ja päätöksentekotapoihin (eli heuristiikkaan) sisältyy suuri määrä riskejä erehtyä ja harhautua eri tavoilla. Ne ovat niin suuria ja monilukuisia, että näitä riskejä toteutuu jollakin tavalla jokaisen ihmisen elämässä lähes päivittäin.

 

Seurauksena virhepäättelystä on kaikenlaisia erehdyksiä ja epäonnistumia, josta seuraa itkua ja hammasten kiristystä. Tämä kattaa erehtymisen ja väärinkäsitykset myös ihmisten välisessä viestinnässä. Seurauksena on myös erilaisia syyttelyjä, sekä itsesyytöksiä että toisten syyttelyä. 

  

Usein virheellisiin päättelyihin ajaudutaan poimimalla vain joitakin havaittavia tosiseikkoja päättelyn ja päätösten perustaksi. Yleensä kyse on samanlaisesta virheestä kuin kalalla, joka tarttuu uistimeen. Aistimus tietynlaisesta valon välähtämisestä ja liikkeestä riittää kalan päätökseen iskeä. Virhe olisi estetty tosiasioiden laajemmalla huomioimisella.   

 

Kyky ottaa monia asioita tarkasti ja eritellysti huomioon on hyvin rajallinen ihmiselläkin. Sen sijaan nykyaikainen tietotekniikka mahdollistaa hyvin suuren tietomäärän käsittelyn hyvin nopeasti. Tämän tiedon jalostaminen luotettaviksi päätöksiksi ei sen sijaan ole kovin pitkällä. Kun se kunnolla onnistuu, ihmiskunnalla on käytössään loistavia päätöksentekokoneita.

 

WinCapitan tapaus on julki tulleiden tietojen valossa täynnä esimerkkejä siitä, kuinka päättelyn ja päätöksenteon vääristymät vievät erehdyksiin ja harhaan monilla tavoilla. Todennäköisesti jokainen ihminen on WinCapitankin yhteydessä toimiessaan ollut jonkinlainen surkimus, ja tunnetun laulun sanoja muutellen, jokainen ihminen on haukun arvoinen. Siinä ei ole kuitenkaan mitään uutta. Se on ollut jokaisen ihmisen osa. Uutta on siinä, että WinCapitaan liittyy toivoa siitä, että ihmisen heuristiikan aiheuttamiin ongelmiin on löydetty ainakin alkuaskelmien tasolla joitakin ratkaisuja.

 

WinCapitan valuuttakauppaohjelmiston suosituksia seuranneet ihmiset ovat minulle kertoneet, että ohjelmisto antoi WinCapitan valuuttakauppaa käyneelle jäsenistölle tuottavia ehdotuksia juuri niissä tilanteissa, joissa intuitio, tunne ja muu ihmisen kyvyillä suppeana tehty päättely olisi johtanut tappiollisiin valuuttakaupparatkaisuihin. Tämä viittaa tietotekniikan innovaatioihin, joiden avulla ohjelmistot pystyvät muokkaamaan myös päätöksiksi tietokoneiden kyvyn käsitellä nopeasti ja analyyttisen tarkasti paljon informaatioita. 

 

Ei ole varmasti vaikea arvioida, että merkittävillä innovaatioilla päätöksenteko-ohjelmistojen alueella on sellainen taloudellinen merkitys, jossa 100 miljoonaa euroakin on äärimmäisen pieni raha. Tämä ei ole silti tärkeintä. Tärkeintä on päätöksentekokoneiden tuoma mahdollisuus parantaa eri tavoin koko ihmiskunnan elämää.

 

Toivoa luo se, että ainakaan koko ihmiskunta ei jää rypemään päättelyn ja päätöksenteon puutteista syntyviin ongelmiin. Ihminen voi kehittää ja luoda eri tavoin itseään parempaa, joka tuo koko ihmiskunnalle mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen. Ehkä juuri sinulla on jokin rooli siinä, jääkö ihminen rypemään omaan surkeuteensa, vai tartutaanko mahdollisuuksiin mennä eteenpäin kohti parempaa?
 
 
 
Petter Kavonius
oikeustieteen tohtori, dosentti
EOK:n liittohallituksen puheenjohtaja
 
 
(EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry