logo
WinCapita esitutkinta ja syyteharkinta Tulosta Sähköposti

Suuri joukko WinCapitan jäseniä on pyytänyt minua välittämään muulle jäsenistölle ja yleisölle tiedoksi, että WinCapitan esitutkintaan ja siihen liittyvien vakuustakavarikkojen ja syyteharkinnan suhteen ollaan tekemässä perusteellista selvitystä tutkinnan laillisuudesta.

Tähän mennessä on tuotava esiin ensinnäkin se, että mikään seikka WinCapitan suhteen ei viittaa siihen, että kyseessä olisi ns. pyramidihuijaus. Yksikään jäsen ei ole saanut toisen jäsenen sijoituspanoksesta osuuksia. Pitkäaikaisten 6 kk sijoitusten tuottamista mahdollisista voitoista sponsorit ovat voineet saada osuuden, mutta vain tuotosta.

Toimiakseen WinCapitassa jäsenet ovat joutuneet avaamaan pankkitilejä Nordea Pankki Oyj:ssä, englantilaisessa Moneybookers nettipankissa ja myös sijoitus- ja osuustilien nimikkeillä kulkeneet tilit panamalaisen Worldwide Investments Corporation Ltd:n käyttämässä nettipankissa. Näillä tileillä oleviin rahoihinsa jokaisella jäsenellä on ollut itsenäinen määräämisvalta eikä kukaan muu jäsen tai WinCapita ole kertonut, että yksittäisen jäsenen varoja olisi vastoin hänen tahtoaan käsitelty näillä tileillä milloinkaan niin kauan, kuin tilien käyttämiseen tarvitut sivustot olivat avoinna.

7.3.2008 sivustot kuitenkin suljettiin eivätkä jäsenet ole sen jälkeen voineet käyttää tileille jääneitä varojaan. Toistaiseksi ei ole selvinnyt, kenen toimesta sivustot suljettiin. Se kuitenkin tiedetään, ettei sivustojen sulkeminen ole tapahtunut Suomessa olevan jäsenistön toimesta. Näin ollen, jos sivustojen sulkemiseen liittyy jokin rikos, Suomessa olevat jäsenet eivät voi olla siitä vastuussa.

Sivustojen ollessa toiminnassa jäsen saattoi avaamaltaan osuustililtä tehdä oman päätöksensä mukaisesti sijoituksia WinCapitan ja Worldwide Investments Corporation Ltd:n tarjoamiin osakkeisiin, myöhemmin lisensseihin. Sijoitukset olivat määräaikaisia ja niiden tuotto tilitettiin sijoitusajan kuluttua umpeen. Lisenssien alkuperäinen sijoitusaika oli 6 kk, mutta jäsenet saattoivat myydä lisenssejä toisilleen, jolloin sijoitusaika saattoi olla lyhyempi. Lisenssit merkittiin nopeasti loppuun ja niiden avulla WWIC yhtiö hankki 10 miljoonan euron sijoituspääoman käytettäväksi kansainvälisessä sijoitustoiminnassa.

Sijoitukset osakkeisiin/lisensseihin eivät millään tavalla näytä eroavan normaalista sijoitustoiminnasta.

Lisenssien tultua täysimääräisesti merkityksi jäsenet alkoivat käydä WinCapitan puitteissa erityisessä lisenssipörssissä niiden kauppaa keskenään. Alunperin 1 euron kappalehintaan myytyjä osakkeita/lisenssejä myytiin niiden hyvän tuoton vuoksi lopulta jopa yli 20 euron kappalehinnasta.

Jäsenten välinen osakkeiden/lisenssien kauppa on normaalin tuntuista, täysin sallittua arvopaperikauppaa, jossa ei käsitykseni mukaan voi olla mitään rikosoikeudellisesti arvosteltavaa.

KRP on ilmoittanut, että toistaiseksi on takavarikoitu jäsenten Suomessa olevaa omaisuutta 19 miljoonan euron arvosta. KRP ilmoittaa kuitenkin pyrkivänsä takavarikoimaan jopa 100 miljoonaan euroon nousevan määrän jäsenten omaisuutta. Tällaisen mitoitus on selvästi yli sen pääomanmuodostuksen, jolla WWIC sai haltuunsa 10 miljoonan euron alkupääoman. Sen yli menevät kaupat ovat pääasiassa jäsenten keskinäistä lisenssipörssissä tehtyjä arvopaperikauppoja, joiden ei pitäisi lainkaan kuulua rikostutkintaan.

Näyttää siltä, että KRP laskee kaikki jäsenistön nettipankkeihin kulkeneet ja sieltä tulleet rahavirrat rikollisen toiminnan piiriin kuuluviksi. Se näyttäisi valtavalta arviointivirheeltä. Jäsenten keskinäisillä kaupoilla ja niihin käytetyillä varoilla ei tietenkään voi olla minkäänlaista rikosoikeudellista moitittavuutta.

Sen lisäksi jäsenet ovat maksaneet tileiltään täysin muuhun kaupankäyntiin liittyviä kauppahintojen maksuja, suorittaneet keskinäisiä velkojaan jne. Näitä ei tietysti myöskään saa laskea WinCapitan toimintaan liittyviksi maksuiksi ollenkaan, vaan ne ovat aivan normaalia pankissa tapahtuvaa rahaliikennettä.

On olemassa suuri vaara siitä, että suoritetuilla takavarikoilla on valtavasti loukattu kansalaisten omistusoikeuden suojaa koskevia perusoikeuksia. Huolta tästä lisää se, että tähän päivään mennessä ei ole esitetty yhtäkään syytettä eikä yhtäkään täsmällistä teonkuvausta, ei epäillyn rikoksen tekopaikkaa eikä tekoaikaa eikä tietoa ole asianomistajistakaan, jotka vaatimuksia ovat esittäneet.

KRP:n viimeisin tiedote kehottaa tekemään rikosilmoituksia viimeistään 15.6.2009 mennessä uhalla, että sen jälkeen syyttäjät eivät mahdollisesti voi enää ajaa asianomistajien korvausvaatimuksia. Ilmoitus on varsin erikoinen. Ensinnäkin KRP pyytää tekemään rikosilmoituksia kuvaamatta, mikä rikos asiassa on tapahtunut. Sen lisäksi korvausvaatimusten ajaminen kuuluu rikosprosessissa asianomistajille, ei syyttäjille. Mikään rikosilmoitusten tekemiseen asetettu aikaraja ei myöskään lisää tai kavenna asianomistajan puhevaltaa rikosprosessissa. Puhevalta korvausvaatimusten esittämiseen joko on tai sitten ei ole olemassa.

Jäsenistö kaipaa KRP:ltä täsmällistä rikoksen teonkuvausta. Ellei sitä vieläkään jo 1,5 vuotta jatkuneen tutkinnan jälkeen esitetä, niin pelkän rikosnimikkeen varassa tapahtuvat vakuustakavarikot lähestyvät täysin mielivaltaisia menettelytapoja.

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry.

Ilkka Pitkänen
OTL, VT, Ekonomi
EOK:n liittohallituksen jäsen
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry