Liity Jäseneksi
Liity jäseneksi
Seuranta ja valvontailmoitus SVI
Oikeusturvakeskus
Koulutus
Kansainvälinen toiminta
Tietopalvelu
Valtakunnansyyttäjän huonosti harkittu ehdotus
Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on julkisuudessa ehdottanut, että rikosasiassa tekijän syyllisyyttä arvioitaisiin jatkossa vain käräjäoikeusvaiheessa. Ylemmät oikeusasteet eivät arvioisi näyttöä lainkaan vaan keskittyisivät oikeuskysymyksiin.

Pontta ehdotukselleen Nissinen on saanut Anneli Auerin murhaoikeudenkäynnin pitkän ja monivaiheisen keston vuoksi. Viime viikolla jutun lopputulos varmistui korkeimman oikeuden hylättyä syyttäjien valituslupahakemuksen. Siten Vaasan hovioikeuden tuomion mukaan Anneli Auer on syytön Jukka S. Lahden murhaan.

EOK:n liittohallituksen puheenjohtaja varatuomari Petri Kankaansivu toteaa, että muutoksenhaku käräjäoikeuden tuomioon on jo muuttunut Nissisen ehdottamaan suuntaan viime vuosina. Kehitys on kuitenkin huolestuttava eikä kansalaisten oikeusturva ole suinkaan parantunut, lisää Kankaansivu.

Kuluvan vuoden lokakuun alusta alkaen on muutoksenhakua hovioikeuteen rajoitettu niin, että yhä useammassa rikosasiassa muutoksenhakija tarvitsee jatkokäsittelyluvan. Aiemmassa lainsäädännössä lupa muutoksenhakuun vaadittiin aina, jos syytetty oli tuomittu lievempään kuin neljän kuukauden vankeusrangaistukseen. Nykyisin lupa vaaditaan asioissa, joissa käräjäoikeudessa tuomittu rangaistus on pituudeltaan kahdeksan kuukautta vankeutta tai vähemmän.

Kun otetaan huomioon, kuinka puutteellisesti Jukka S. Lahden murhan esitutkinta hoidettiin, voi Nissisen uutta ehdotusta muutoksenhakuoikeuden heikentämisestä pitää ällistyttävänä. Jos Aueriin kohdistuneessa murhaoikeudenkäynnissä näyttö olisi otettu vastaan vain käräjäoikeudessa, olisi hänet ilmeisesti tuomittu syyttömänä miehensä murhasta. Jutussa käräjäoikeus nimittäin tuomitsi Auerin kahdesti murhasta elinkautiseen vankeuteen, mutta hovioikeus kuitenkin vapautti hänet perustellen sitä näytön riittämättömyydellä.

Valtakunnansyyttäjän virastossa tunnutaan ajattelevan, että käräjäoikeuden langettavan tuomion olisi tullut jäädä voimaan. Se olisi kuitenkin tarkoittanut, että asiassa olisi ylemmässä asteessa kahdesti syyttömäksi todettu henkilö joutunut kärsimään elinkautista vankeusrangaistusta, mikä on ankarin rangaistus Suomessa.

Yleensä oikeusvaltiossa ajatellaan, että parempi kymmenen syyllistä vapaana kuin yksi syytön tuomittuna väärin perustein, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen. Hän pitää valtakunnansyyttäjän ehdotusta huonosti harkittuna.

Länsimaisessa rikosoikeusjärjestelmässä pyritään kaikin keinoin välttämään syyttömien tuomitsemista rangaistukseen oikeusmurhien estämiseksi. Sen turvaamiseksi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on saatettu voimaan syytettyjä koskevia monia oikeuksia, joista tärkeimpinä voidaan pitää syyttömyysolettamaa ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojakeinoon siinäkin tapauksessa, että oikeusloukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt.

EOK-viestintä
Säilytä EOK-jäsenyys

>> Muualla verkossa


Jarmo Juntunen - Blogi
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Stopcorruption - Общественный антикоррупционный комитет
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT
EOK
EOK - Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto
PL 1243
96101 Rovaniemi

asiakaspalvelu @ eok.fi
Säännöt
Rekisteriseloste
Toimintapolitiikka
Yhteystiedot
Säilytä EOK-jäsenyys