Liity Jäseneksi
Liity jäseneksi
Seuranta ja valvontailmoitus SVI
Oikeusturvakeskus
Koulutus
Kansainvälinen toiminta
Tietopalvelu
Oikeuden saatavuus on romutettu kohtuuttomilla maksuilla
Vuoden 2016 alusta korotettiin oikeudenkäynneistä valtiolle perittäviä maksuja poikkeuksellisen paljon. Kyse ei ollut inflaatiokorjauksesta, vaan tavoitteena oli korjata valtion budjettivajetta. Korotukset koskevat sekä hallintotuomioistuimia että yleisiä tuomioistuimia.

Asian käsittelystä Korkeimmassa oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään 500 euron maksu, vaikka valitusta ei edes otettaisi käsiteltäväksi. Hovioikeudessa rikosasiassa, lähestymiskieltoasiassa ja ulosottovalituksessa peritään 250 euron käsittelymaksu. Muussa asiassa hovioikeudessa (siviili-asia) peritään 500 euron maksu. Käräjäoikeudessa rikosasiassa oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos syyttäjä ajaa syytettä. Muussa rikosasiassa, lähestymiskieltoasiassa ja ulosmittausvalitusasiassa sekä asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, peritään 250 euron maksu. Hakemusasioiden maksu on myös 250 euroa tietyin poikkeuksin.

Riita-asiassa ja maaoikeusasiassa peritään 500 euron maksu. Riidattomissa velkomusasioissa maksu on 86 euroa tietyin poikkeuksin.

Oikeusapua saavalta ei peritä oikeudenkäyntimaksua lainkaan. Oikeusapua ei myönnetä mm., jos asialla on hakijalle vähäinen merkitys. Jos rikosasiassa on kysymys syytteestä, josta ei voi seurata kuin sakkoa, ei oikeusapua pääsääntöisesti myönnetä.

Hallinto-oikeudessa esim. pysäköintivirheasiassa valitettaessa ei oikeusapua myönnetä. Jos pysäköintivirhemaksu on 60 €, on vain harvoin valitus taloudellisesti kannattavaa. On lähes mahdotonta etukäteen olla varma siitä, että valitus menestyisi. Jos se ei menesty, niin kansalaisen kustannus pysäköintirikkeestä on 310 €, vaikka hoitaisi valitusprosessin ilman oikeudellista avustajaa. Edes keskituloisen kansalaisen ei enää kannata valittaa tällaisesta rikkeestä, vaikka kuinka tuntisi olevansa syytön rikkeeseen.

EOK:n mielestä oikeudenkäyntimaksut estävät käytännössä kansalaiselta oikeuden saattaa asiansa valitusviranomaisen tutkittavaksi. Maksujen suuruus monessa tapauksessa estää myös velkomiskanteen tai muun riita-asian vireille saattamisen käräjäoikeudessa.

Suomen oikeusvaltio periaate on alkanut rapautua olennaisesti, kun valtio pyrkii säästämään varoja yksilön oikeusturvan kannalta merkityksellisessä asiassa. Vaarana on, että yleinen oikeusjärjestyksen kunnioittamisen moraali laskee, kun kansalaiset kokevat käytännössä menettäneensä korkeiden maksujen johdosta oikeuden valittaa mielestään epäoikeudenmukaisista ratkaisuista.

Mielestämme käsittelymaksut tulisi pikaisesti palauttaa entiselle tasolleen. Valtion talouden kannalta korotuksilla ei ole suurta merkitystä, mutta yksittäisille kansalaisille merkitys on suuri.

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto EOK ry

Jorma Herttuainen
EOK:n liittohallituksen puheenjohtaja,
varatuomari

Jarmo Juntunen
toiminnanjohtaja
Säilytä EOK-jäsenyys

>> Muualla verkossa


Jarmo Juntunen - Blogi
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Stopcorruption - Общественный антикоррупционный комитет
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT
EOK
EOK - Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto
PL 1243
96101 Rovaniemi

asiakaspalvelu @ eok.fi
Säännöt
Rekisteriseloste
Toimintapolitiikka
Yhteystiedot
Säilytä EOK-jäsenyys