Liity Jäseneksi
Liity jäseneksi
Seuranta ja valvontailmoitus SVI
Oikeusturvakeskus
Koulutus
Kansainvälinen toiminta
Tietopalvelu
EOK: Rikoksen uhrin asemaa on vahvistettava
Valtakunnansyyttäjänvirasto on ilmoittanut, että syyttäjälaitoksen resurssien vähentymisen vuoksi syyttäjän virkoja joudutaan vähentämään vuoden 2016 alusta alkaen. Henkilöstövähennykset tulevat viivästyttämään rikosten selvittämistä tuomioistuimissa ja heikentämään vakavalla tavalla myös rikoksen uhrin asemaa.

Asianomistajan vaatimukset saattavat asioiden käsittelyn viivästymisen seurauksena vanhentua kokonaan, jolloin asianomistaja jää ilman hänelle lain mukaan kuuluvia korvauksia. EOK ei voi hyväksyä tällaista kehitystä, minkä vuoksi EOK ehdottaa asianomistajalle oikeutta ajaa valtion varoin syytettä, mikäli syyttäjä ei voi syytteen ajamista asianmukaisesti hoitaa resurssipulasta johtuen.

EOK tarkoittaa ehdotuksellaan sitä, että asianomistajan oikeus syytteen ajamiseen valtion varoin syntyisi vuoden kuluttua siitä, kun esitutkinta on poliisin toimesta suoritettu, ellei syyttäjä ole nostanut asiassa syytettä ennen sitä. Ehdotus ei vaikuttaisi asianomistajalla jo nyt olevaan toissijaiseen syyteoikeuteen rikosasiassa, mikäli syyttäjä päättää jättää syytteen nostamatta. Toissijaista syytettä asianomistajan olisi ajettava omalla kustannuksellaan.

Ehdotus parantaisi merkittävästi rikoksen uhrin asemaa syyttäjien resurssien heikentymistä vastaan. Asianomistaja voisi ehdotuksen toteuduttua palkata valtion varoin lakimiehen avukseen syytteen ajamista varten ja saisi näin lailliset oikeutensa toteutettua lain mukaisesti. EOK:n ehdotus on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/29/EU mukainen rikoksen uhrin aseman parantamista koskeva ehdotus, jolla direktiivin mukaiset rikoksen uhrin vähimmäisoikeudet voidaan toteuttaa.
Säilytä EOK-jäsenyys

>> Muualla verkossa


Jarmo Juntunen - Blogi
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Stopcorruption - Общественный антикоррупционный комитет
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT
EOK
EOK - Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto
PL 1243
96101 Rovaniemi

asiakaspalvelu @ eok.fi
Säännöt
Rekisteriseloste
Toimintapolitiikka
Yhteystiedot
Säilytä EOK-jäsenyys